Знаете ли, че...?

Тест игра за Дико Илиев

Участниците трябва да отговорят на 10 въпроса. Всеки въпрос има 3 възможни отговора, като само един е верен. Всеки верен отговор носи 10 точки на участника. Участниците трябва да съберат минимум 80 точки. При събирането на този или по голям актив от точки, участникът получава право да изтегли едно любимо музикално произведение на Дико Илиев от портала, а също така получава право на безплатен вход за Историческия музей в Оряхово и за къщата-музей на Дико Илиев в Оряхово.

Кога и къде е роден Дико Илиев?
Къде и кога започва обучението му по музика?
В колко войни участва? Кои са те?
Кога и къде Дико Илиев написва Искърското хоро?
През коя година Дико Илиев идва в Оряхово?
В кой период Дико Илиев е на служба в Софийския военен оркестър?
Коя е творбата на Дико Илиев, с която години наред Радио София открива програмата си?
През коя година Дико Илиев получава офицерско звание?
Колко професионални музикални групи създава Дико Илиев?
През коя година Дико Илиев създава детска музикална школа в Оряхово?