Публикации и издания

  • Дунавско хоро
  • Дунавско хоро, закичено с алено мушкато
  • Хоро венеца му вие - Дико Илиев
  • Прослава за Дико Илиев
  • „Обща стратегия за защита, насърчаване и развитие на трансграничната музикална култура и музикалния туризъм“