Публикации и издания

„Обща стратегия за защита, насърчаване и развитие на трансграничната музикална култура и музикалния туризъм“