Чујте и препознајте

Учесницима се приказује одломак из познатих дела Дика Илиева. Сваки учесник треба да покуша да погоди из ког дела је одломак. Дела су десет на броју, односно изводи су такође десет. Сваки тачан одговор носи 10 бодова. Сакупивши 80 поена, учесник добија право да са портала преузме омиљено музичко дело Дика Илиева, а такође добија право на бесплатан улаз у Историјски музеј у Ориахову и кућу-музеј Дика Илиева у Ориахову.