About Project

"ВЕТРАНА МУЗИКА БУГАРСКЕ И СРБИЈЕ У ПОДРШЦИ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ФЕСТИВАЛНОГ ТУРИЗМА"

Водећи партнер - општина Ориахово

Партнери на пројекту - општина Сурдулитса

Циљ пројекта: Општи циљ пројекта је диверзификација туристичких производа у прекограничном подручју Ориахово, Бугарска и Сурдулица, Србија.

Специфични циљеви пројекта су: 1) Повећање туристичке атрактивности и конкурентности региона кроз развој нових локација и реконструкцију постојећих; 2) Подизање свести за развој музичког туризма; 3) Очување културног наслеђа и његова широка популаризација.

Укупан буџет: 559313,08 евра

Трајање: 24 месеца

Пројектне активности: Пројектне активности укључују: 1) управљање пројектом; 2) Информације и публицитет о пројекту; 3) Развој Опште стратегије за заштиту, промоцију и развој прекограничне музичке културе и музичког туризма; 4) Реконструкција куће-музеја и њено претварање у Кућу-музеј Дика Илиева и дувачких музичара; 5) Грађевински надзор за реконструкцију куће-музеја и њено претварање у Кућу-музеј Дика Илиева и музичара дувача; 6) Ауторски надзор за реконструкцију куће-музеја и њено претварање у кућу-музеј Дика Илиева и дувачких музичара; 7) Реконструкција зграде Сурдуличког културног центра; 8) Грађевински надзор за реконструкцију зграде Сурдуличког културног центра; 9) Организовање дана Дика Илиевија у општини Ориахово; 10) организовање заједничког музичког догађаја у општини Сурдулитса; 11) Набавка иновативне опреме за Кућу-музеј Дика Илиева и дувачких музичара и 12) Набавка опреме за СЦЦ.

Резултати пројекта: Непосредни резултат пројекта биће реконструкција 2 културно-историјска локалитета у прекограничном региону-кућа-музеј Дика Илиева и лимених музичара и Сурдулица културни центар, што ће повећати туристичку атрактивност Ориахова и Сурдулитсе. Две зграде ће имати побољшану техничку инфраструктуру, а за кућу-музеј биће изграђена рампа за особе са инвалидитетом, што ће им повећати приступачност културног наслеђа. Други производ је општа стратегија заштите, промоције и развоја прекограничне музичке културе и музичког туризма.

Циљне групе: Становници општине Ориахово -11522 и општине Сурдулитса -20319; Запослени у општини Ориахово - 39 и општини Сурдулитса - 68; Роми - 10, лица у неповољном положају - 5; музичари у трубачком оркестру Ориахово - 25 и дувачком оркестру Сурдулитса -20.